รองผู้อำนวยการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เอกสารในการสมัครงาน ส่งได้ที่อีเมล hr@nvi.go.th

Accessibility